A Sección Xuvenil da Sociedade Cultural e Deportiva Palaestra.

A Sección Xuvenil. As Xornadas Lúdicas. O Brigantium.

En 1989 cando se creou Palaestra os fundadores tiñan 18 ou 19 anos. Con esta realidade non é dificil entender a preponderancia da sección xuvenil na entidade. Ademais mentras que a Agrupación Deportiva tiña outro presidente a sección xuvenil foi tamén presidida polo presidente de Palaestra ata que cumpriu 30 anos.

Na actualidade os proxectos da sección xuvenil son básicamente dous: as actividades lúdicas e o Punto de Información Xuvenil Brigantium.

Estes dous proxectos principais acompáñanse con oytras actividades de menor rango e a publicación do "Palaestra Xove".

En 1997 Palaestra puso en marcha as actividades xuvenís baixo un novo formato; a agrupación das mesmas en dias puntuais. Naceron primeiro as Xornadas Lúdicas de Nadal e logo as actividades en Primavera e Verán.

No ano 2000 a "Asociación para a Axuda a Xuventude Brigantium" ofreceunos o seu local. Ni decir ten que este feito converteuse nunha data clave da historia da entidade. Podemos empregar un local tan só pagando gastos.

...máis
Outras actividades. Efectos ópticos.

En colaboración con CASA e outras entidades desenvolvemos diferentes probas. Infórmate no calendario do Brigantium.

...máis ...máis