A sección cultural da Sociedade Cultural e Deportiva Palaestra.

A sección cultural. Viaxes. Solidariedade.

Os estatutos da Sociedade indican que a xestión da sección cultural compete a Xunta Directiva Xeral, xa que é, a priori, a sección máis importante de Palaestra.

Nembargantes dada a idade media dos socios a maior parte de actividades se organizan dende a sección xuvenil.

Pouco a pouco van aumentando os socios maiores de trinta anos e aínda que poden seguir disfrutando das actividades da sección xuvenil, cada vez semella máis necesario dispor de actividades proprias. Aquí un exemplo.

Queremos que esta tempada 2002-2003 sexa a de inicio da realización de diferentes viaxes organizadas pola Sociedade para os socios. Temos variadas ideas como a colaboura con outras entidades. Permanece atento.

Os estatutos contemplan a "axuda ó desenvolvemento" como un dos fins da entidade, dende hai uns meses adoptamos un rapaz hindú.

...máis
Actividades de esparcemento Creación desta páxina.

Nesta temporada de reorganización da sección cultural outro dos programas é a realización periódica de pequenas xornadas de convivencia, ás veces ligada a excursións.

A creación e mantenemento desta páxina corresponde tamén á sección cultural de Palaestra.