A empresa ten unha rama editorial que asesora a entidades sobre publicacións e mantén unha liña propia sobre o Deportivo. O primeiro libro foi "Breve historia do Deportivo" que se esgotou por completo en poucos meses.    

EDITORIAL